A

about       portfolio       CV      contact

Behöver du hjälp med allt i från att vektorisera en logotyp, så att du kan förstora den utan att förlora skärpa, sätta en annons eller ett produktblad till att arbeta fram ett grafiskt koncept är du välkommen att höra av dig. Jag levererar hela vägen fram till tryckfärdig fil och kan även hantera hela tryckprocessen om så önskas. Tillgång till copywriter för manus mm kan tillhandahållas.


Mina uppdrag har framförallt kommit från kultur- och utbildningssektorn. Kanske p g a att jag själv är en del av den med min profession som MFA Textil konst. För den skull är jag aldrig främmande för skiftande områden. Kika på min portfolio för visuella exempel.


Min ambition är att alltid arbeta nära dig som beställare och gemensamt värka fram ett uttryck som du kan identifiera dig med och som kan leva hållbart med i din verksamhet.


Med vänlig hälsning

Helena Larsdotter

ABOUT

If you need help, either vectorize your logotype for enlargement to designe an advertisment or a product sheet or to create a complete graphic concept, you are welcome to get in touch. I deliver all the way to prepress. If you wish I can also take care of the printing process. Accsess to copywriter is an option.


My kommissions have mainly come from the sector of culture and education, perheps because I am a part of it professionaly with a MFA Textile art. However I am not unfamiliar with other areas. Take a look at my portfolio for visual examples.


My ambition is always to work close to you as a customer. In that way, we can create an expression together, with which you may identify and that lives sustainable with your business.


Best regards

Helena Larsdotter