Storytelling 7,5 p, Academy of economics i Kalmar

Pedagogy for higher education 15 p, University of Skövde

Digital art 80 p, University of Skövde

Master of fine Arts and Crafts, 180 p, textile art, HDK,

University of Gothenburg.

V

C

2011 – ff

2010 – 2011

1996 – 1997

1988 – 1995

Storytelling 7,5 p, Ekonomihögskolan i Kalmar

Högskolepedagogik 15 p, Högskolan i Skövde

Datorkonstprogrammet 80 p, Högskolan i Skövde

Master of fine Arts and Crafts, 180 p, textil konst, HDK,

Göteborgs universitet

WORK

STUDIER

CV

about       portfolio       CV      contact

2012 – ff

2009 – ff

2009 – ff

xxxxxxx

2007 – ff

xxxxxxx

1999 – 2006

xxxxxxx

1995 – ff

UPPDRAG

EDUCATION

Uppdrag, skapande skola, grundskolan i Lidköping.

Uppdrag, kurser, gästlärare inom konst, kultur, media.

Egen konstnärlig verksamhet, grafisk form, Helena Larsdotter

Kultur & Mediaproduktion, enskild firma.

Utbildningsledare och lärare, Mönsterdesign (inkl uppbyggnad) Formakademin, Lidköping

Egen konstnärlig verksamhet, grafisk form, inredning,

projektledare, undervisning, XELL grafisk form HB

Egen konstnärlig verksamhet.

2012 – ff

2009 – ff

2009 – ff

xxxxxxx

2007 – ff

xxxxxxx

1999 – 2006

xxxxxxx

1995 – ff

Project, creativ school, compulsory school in Lidköping.

Project, courses, guest teacher in art, cultur, media.

Art work, graphic design, Helena Larsdotter Culture & Media production, sole trader.

Education leader and teacher, Pattern design (including structure) Formakademin, Lidköping

Art work, graphic design, interior decoration,

Project manager, education, XELL grapich design, partnership.

Art work.

2011 – ff

2010 – 2011

1996 – 1997

1988 – 1995